سرای دانش

زنگ کار در کلاس

یکی از ویژگی‌های مدارس سرای دانش زنگ کار در کلاس می‌باشد که در آن پشتیبانان به رفع مباحث درسی می‌پردازند.

یکی از ویژگی‌های مدارس سرای دانش زنگ کار در کلاس می‌باشد که در آن پشتیبانان به رفع مباحث درسی می‌پردازند. علاوه بر رفع اشکال در این کلاس‌ها به تدریس مباحثی که دانش‌آموزان در آن ضعف دارند اعم از: رفع تکلیف، یادگیری مشارکتی، یادگیری مباحثه‌ای، حل تست و مطالعه می‌پردازند. برنامه کاردر کلاس یکی از پشتیبان‌ها در طول سال تحصیلی به شرح ذیل است:

1- پیگیری مستمر انجام تکالیف و بررسی فردی و عمومی دانش آموزان با پرسش و پاسخ‌های شفاهی.

2- برگزاری امتحان مداوم و مستمر با رویکردهای کیفی متفاوت برای افزایش مهارت دانش آموزان.

3- تحلیل آزمون‌های کانون و حل و رفع اشکال آن‌ها در اولین جلسه بعد از آزمون.

4- تشخیص چالش‌های عمده دانش آموزان و سعی در هموارسازی و حل چالش‌ها و ارائه راهکارهای مقتضی.

5- حل چندین نمونه سوال در کلاس.

6- انجام کارهای گروهی، برگزاری برخی امتحانات گروهی و یادگیری مشارکتی.

نام پشتیبان: وحید دهقان

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

زنگ کار در کلاس
 
زنگ کار در کلاس
 
زنگ کار در کلاس
 
زنگ کار در کلاس
media-object

صادق طاهری

بسیار عالی و آموزنده