سرای دانش

جلسات سه نفره در دبستان ملک

آغاز جلسات سه نفره از 1 شهریور لغایت 15 شهریور 98 در تمامی پایه های دبستان پسرانه ملک

جلسات سه نفره چیست؟

در راستای پر رنگ تر شدن نقش والدین در پیشرفت درسی دانش آموزان در مجموعه مدارس سرای دانش جلساتی تحت عنوان جلسات سه نفره 4 بار در یک سال تحصیلی برگزار می شود.

این جلسات با شرکت 3 دانش آموز به همراه پدر، مادر و پشتیبان تشکیل می شود ، که هر دانش آموز با ارائه ی پاور پوینت دستاورد و روش های خود را بیان نموده و به کمک دبیر و پشتیبان خود هدف گذاری های فصلی را انجام می دهد و در زمینه راهکار های رسیدن به این اهداف گفت و گو می کنند.

ویژگی های جلسات سه نفره

در جلسات سه نفره ابتدا دانش آموز به وسیله پاورپوینت هایی که باکمک والدین و پشتیبان های خود تهیه کرده به ارائه موارد زیر می پردازد:

  • پیشرفت  تحصیلی خود
  • توصیف وضعیت درسی
  • نقاط ضعف و قوت
  • گزارشی از برنامه هایی که توانسته اجرا کند

سپس پشتیبان با والدین او نقطه نظراتشان را بیان می کنند. در انتها پشتیبان نیز یک سری نکات برای افزایش راندمان کلاس بیان می کند که این برنامه های راهبردی و آموزشی را در قالب پاورپوینت برای دانش آموزان و والدین آنها ارائه می گردد .

هدف اصلی برگزاری جلسه سه نفره

هدف اصلی برگزاری جلسه سه نفره  یادگیری از همتایان است و دانش آموزان در فضایی قرار می گیرند که ارائه دادن در جمعی که فراتر از جمع خانوادگی و دوستانه ی آنها هست را تمرین می کنند و این امر خود باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می شود .

 به علاوه با دستاوردهای دوستان خود و راهکارهای آنها برای رسیدن به آن دستاوردها آشنا می شوند. همین فرآیند باعث می شود دانش آموز فکر کردن و نوشتن را بیاموزد و بتواند همزمان به گذشته و آینده فکر کند و دستاورد خود نسبت به وضعیت قبلی و هدفگذاری برای آینده به منظور دستیابی به نقطه ی موردنظرش را پیدا کند.

در نتیجه اولیاء شناخت بهتری از توانایی های فرزند خود پیدا می کنند و روند صعودی پیشرفت در تکرار و تمرین در زمینه هدفگذاری و  تمرین ارائه را در فرزند خود روز به روز مشاهده می کنند. 

جلسات سه نفره در دبستان ملک
جلسات سه نفره در دبستان ملک