سرای دانش

چرتکه کودکان

هدف کلی از آموزش چرتکه به کودکان این است که آنها را با نحوه انجام محاسبات بصورت ذهنی آشنا کرده و از این طریق فعالیت ذهنی مغز را بهبود ببخشیم.

چرتکه چیست؟ 

چرتکه (Abacus) قدیمی ترین ابزار مورد استفاده برای انجام محاسبه است.چرتکه یک دستگاه محاسباتی ساده است که در طول زمان تاثیر مستقیمی بر روی اقتصاد گذاشته است.
بر اساس اسناد تاریخی و همچنین تحقیقات جدید علمی،اثر بخش بودن آموزش چرتکه بر روی ذهن و افزایش سرعت محاسبات اثبات شده است.آموزش محاسبات ذهنی  و چرتکه به کودکان ، بازخورد خوبی خواهد داشت به این دلیل که ترکیبی منحصر بفرد از روش ها و آموزش های کلاسیک و نوین است.

چرتکه تصویری  یک روش محاسبه از طریق ذهن است.این عمل از طریق تصویر ذهنی ایجاد شده از چرتکه بر مبنای اصول محاسباتی ذهنی است.در اینجا چرتکه تنها یک ابزار است و کودکان تنها از طریق تمرین مداوم و منظم می توانند تصویر ذهنی خود از چرتکه را درونی و دائمی کنند.

عملیاتی که با چرتکه می توان انجام داد؟ 

عملیات های ریاضی مختلفی می توانند با چرتکه انجام شوند که شامل شناسایی اعداد نشان داده شده در چرتکه و درک چگونگی تغییر مقدار این اعداد بسته به تغییر موقعیت مهره های چرتکه می شود. به طور مشابه، می توان از آن برای تجزیه اعداد استفاده کرد که موجب تقویت فرآیندهای محاسبه ی ذهنی در کودکان و  کمک به آن ها در درک عملیات جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اشاره کرد. 

زمانی که می توانیم از ماشین حساب استفاده کرد، چرا باید از چرتکه یاد بگیریم؟ 

در قسمت مزایای آموزش چرتکه برای کودکان بیان گردید که هدف از آموزش چرتکه تنها تقویت درس ریاضی کودکان نیست و این یکی از کم اهمیت ترین اهداف شرکت در کلاس چرتکه است در آموزش چرتکه ، چرتکه تنها وسیله ای (بهانه ای) است برای تقویت مهارت های ذهنی کودکان ، مهارت های تمرکز ، دقت ، افزایش سرعت عمل و … است.

مزایای ویژه حساب ذهنی با چرتکه:

 با تصویرسازی ذهنی از چرتکه،  به طور همزمان از هر دو نیمکره چپ و راستاستفاده می­شود.

 پویایی ذهن

 افزایش ظرفیت ذهن

 افزایش قدرت یادگیری

چرتکه کودکان