سرای دانش

چند نکته برای یادگیری آسان ریاضی

برخلاف تصور ذهنی خیلی از دانش آموزان، ریاضی از دروسی است که اگر راه درست خواندن آن را فراگیرند، جالب و لذت بخش می باشد.

ریاضی در پرورش ذهن دانش آموز و آموزش چگونه اندیشیدن به او کمک می کند. بیش از نیمی از دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در درس ریاضی مشکل دارند.

موارد زیر جزء روش های یادگیری آسان در ریاضی است که می تواند راهنمای مناسبی برای تقویت ریاضی شما دانش آموزان عزیز باشد:

1- تغییر نگرش خود نسبت به درس ریاضی

برای شروع باید دید مثبتی داشت. وقتی همچنان نگرش شما نسبت به ریاضی منفی باشد و نسبت به توانایی خود در فهم این درس شک داشته باشید نمی توانید پیشرفت چندانی کنید.

2- برای فهم بیشتر فرمول ها ،آنها را می توان به زبان فارسی برگرداند.

این کار در درک فرمول ها ،سوالات و مفاهیم ریاضی کمک کننده است.

3- بهترین راهکار، تمرین است.

برای حل یک مسئله ریاضی بهتر است زمان بگیرید و شروع به حل آن مسئله کنید. در ابتدا ممکن است در حل مسائل سرعت پایینی داشته باشید. نباید عجله کنید و  برای همه مباحث ریاضی تمرین زیاد انجام دهید. خوبی درس ریاضی این است که بعد از مدتی ذهن را برای اندیشیدن باز می کند و دانش آموز به مرور قوی تر و سریعتر مسائل ریاضی را حل می کند البته به مرور و با تمرین بسیار.

اگر فقط دنبال یک راه طلایی برای تقویت خود در درس ریاضی هستید تمرین کنید.

4- دسته بندی مسائل و سوالات مشابه هم و حل آنها به مرور زمان

5- قبل از شروع به حل تمرین باید مسئله را تجزیه و تحلیل کرده و برای حل آن فقط به یک راه حل اکتفا نکنید.

6- استفاد از بازنمایی ذهنی برای حل تمرین

تصویر مراحلی که می خواهید انجام دهید را در ذهن خود ترسیم کنید. این عمل، دید مناسبی را برای شروع حل مسئله به شما می دهد.

7- پرهیز از حل ذهنی مسائل

تمام مسائل باید به صورت کتبی حل شوند. برای حل مسئله ای حتی اگر فرمول آن را حفظ باشید باز هم باید آن را بر روی کاغذ بنویسید.

8- داشتن تمرکز در کلاس درس

ریاضی چون درس بسیار پیچیده ای می باشد حتما در کلاس باید تمرکز کافی داشت و مطالب همان روز را باید در کلاس یاد گرفت. اگر شما  متوجه مطلبی نشدید نباید از مطرح کردن آن در کلاس خجالت بکشید و تا زمانی که این موضوع برای تان حل نشده است باید از استاد بخواهید که توضیح دهد.

9- تمرین در خانه بعد تدریس مطالب آموخته شده در کلاس درس

برای حل مسئله از تمرین های کتاب درسی شروع کرده و به مرور برای تقویت بیشتر خود در این درس از کتاب های کمکی استفاده کنید.

چند نکته برای یادگیری آسان ریاضی