سرای دانش

والدین آگاه و کودکان شاد

معرفی کتاب های خوب برای تربیت صحیح و بهتر فرزندان

📚 یادتونه که اول هر هفته کتابخوانی داریم؟
امروز میرسیم به فصل دوم کتاب«به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن».

 

 


هفته گذشته با کودکتون همدلی کردین؟ تونستین خودتونو جای اون بزارین؟ تونستین جلوی سرزنش و توهین و تحقیر و قضاوت رو تو خودتون بگیرین و شنونده فعال باشین؟ اگر کتاب رو مطالعه کرده باشین با تمرین میتونین.
🌞حالا الان وقتشه که بدونیم چطور میتونیم همیاری بچه ها رو تو خونه بدست بیاریم. چطور ازشون بخوایم کاری رو که انتظار داریم انجام بدن؟ خیلی از وقتا با سرزنش کردن(چند بار بهت بگم این کارو نکن؟)، بدو بیراه گفتن(دست پا چلفتی)، تهدید کردن(اگر تا دو دقیقه دیگه نپوشی لباستو نمیبرمت بیرون)، دستور( همین حالا زود باش)، نصیحت، اخطار ( بپا، مواظب باش) مظلوم نمایی(آخرش من از دست تو میمیرم) و مقایسه (چرا مثل برادرت...) بچه ها رو وادار به انجام کارهایی که انتظار داریم میکنیم و اینجاست که آسیب می‌زنیم و جنگ تو خونه به پا میشه.