سرای دانش

آماده سازی وسایل جشن غنچه ها و شکوفه ها

آماده سازی وسایل مورد نیاز جهت برگزاری جشن شکوفه ها و غنچه ها در دبستان واحد سعادت آباد

مراسم  جشن غنچه‌‌ها ویژه نوآموزان پیش دبستانی و شکوفه‌ها ویژه کلاس اولی‌های دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد در روز شنبه 30 شهریور ماه برگزار خواهد شد لذا در این راستا کادر اجرایی مدرسه در صدد آماده سازی امکانات لازم جهت برگزاری هرچه بهتر این جشن می باشند.

آماده سازی وسایل جشن غنچه ها و شکوفه ها
 
آماده سازی وسایل جشن غنچه ها و شکوفه ها