سرای دانش

برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98 خدمتتان ارائه می گردد.

ضمن عرض سلام خدمت اولیای گرامی و تبریک به دانش آموزان محترم به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98 خدمتتان ارائه می گردد.

برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98
 
برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98
 
برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98