سرای دانش

برنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانش

برنامه هفتگی سال تحصیلی 99 - 98دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت به شرح ذیل می باشد.

روزهای گرم تابستان یکی پس از دیگری به پایان رسید و باز مهر آمد. ماه مهربانی

با شروع مهره ماه و آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان بار دیگر راهی مدارس می شوند تا با تلاش و پشتکار خود علم اندوزی نمودند و به عنوان آینده سازان ایران راهی روشن برای رسیدن به اهداف خود بیابند. مجموعه مدارس سرای دانش نیز همچون سال های قبل با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از معلمین با تجربه دانش آموزان را در رسیدن به اهدافشان یاری می رساند. در این جا برنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانش نیز به شرح ذیل به اطلاع شما عزیزان می رسد.

برنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانش

برنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانشبرنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانشبرنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانشبرنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانشبرنامه هفتگی دبیرستان دوره اول سرای دانش