سرای دانش

اولین ساعت کلاژ و کاردستی در شروع سال تحصیلی دبستان پرسش

برگزاری ساعت كلاژ و كاردستي پیش دبستانی در یکم مهر ماه 98 در دبستان پرسش

برگزاری ساعت كلاژ و كاردستي پیش دبستانی در یکم مهر ماه 98 در دبستان پرسش

هدف: ايجاد احساس خوشحالي و روز شاد نسبت به اول مهر

شرح فعاليت: پس از صحبت درباره احساس دانش آموزان نسبت به مدرسه و صحبت درباره ايام تابستان و مسائلي كه آموختند از آنها خواستيم نقاشي روز اول مهر را بكشند.

وسايل مورد نياز:

كاغذ كشي

پارچه نمدي

مداد رنگي

چسب

ابتدا از انها خواسته شد با كاغذ كشي براي نقاشي خودشان لباس درست كنند و سپس خودشان را نقاشي بكشند.

دبير:خانم زهره خوب بخت

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي

اولین ساعت کلاژ و کاردستی در شروع سال تحصیلی دبستان پرسش

اولین ساعت کلاژ و کاردستی در شروع سال تحصیلی دبستان پرسش