سرای دانش

روز اول مهر؛ روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد

جشن بازگشایی مدارس در دبستان واحد سعادت آباد

 پائیز که آغاز می‌شود تمام مردم شهر انگار حال و هوای دیگری دارند. کوچه‌ها، خیابان‌ها و درختان حتی از آغاز این فصل در شور و غوغایی دیگرند.
روز اول پائیز پایت را که از خانه بیرون می‌گذاری عطری تازه به مشامت می‌رسد. عطر برگ‌های زرد، عطر شادی‌های کودکانه، بوی کاغذ، بوی مهر. به هر سمتی که نگاه می‌کنی کیف‌های رنگارنگ و لباس‌های فرم کوچک و دوست‌داشتنی را می‌بینی که در تن بچه‌های دبستانی زیبایی و طراوتی دو چندان دارند.

روز اول مهر؛ روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد
روز اول مهر برای تمام مردم شهر روز آغاز است. آغاز سال تحصیلی، آغاز تجربه‌های تازه، دوستی‌های تازه، دنیای تازه و خاطرات.
اول مهر برای همه روز شروع مدرسه‌هاست. چه برای کسانی که از واپسین روزهای تابستان در تدارک این روز و روزهای پیش رویش بوده‌اند و چه برای کسانی که مدرسه‌های‌شان پشت زمان‌ها جا مانده است. محال است وقتی شور و غوغای دبستانی‌ها را می‌بینی و صدای زنگ مدرسه و بلندگوی آن به گوشت می‌رسد دلت برای لحظه‌ای جای آن‌ها بودن تنگ نشود و دفتر کاهی خاطراتت ورق نخورد.

 
 
روز اول مهر؛ روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد
 
روز اول مهر؛ روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد
 
روز اول مهر؛ روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد