سرای دانش

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم امیرکبیر ؛ نام پشتیبان: خانم سارا معرفت

🌹عرض سلام و روز به خیر🌹
شرح فعالیت های روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۳ را به اطلاع شما والدین گرامی میرسانم👇

📝در ابتداي روز آزمون صبحانه از درس مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی برگزار شد،آزمون صبحانه تصحيح شد و به دانش آموزان تحويل داده شد.

🏅دانش آموزان برتر آزمون صبحانه ی امروز:
مهراد کیان مهر
پویان تعالیمی
سپهر مقدم
آدرین یاقوت رنگ
👏👏👏👏👏👏

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

🔔قرآن/هدیه:
🍃قرآن: دبیر محترم سرکار خانم میرحسینی ابتدا از صفحات ۲ تا ۵ پرسش کلاسی انجام دادند. سپس آشنایی با خط قرآن و علائم وقف مطرح شد. همچنین صفحه ۷ خوانده و تدریس شد.
🍃هدیه های آسمانی: پرسش درس اول انجام شد.

🏅دانش آموزان برتر کلاس قرآن/هدیه:
سپهر مقدم
محمدمتین اسماعیلی فرد
محمدمهدی خجسته
امیرعلی تاجیک
پویان تعالیمی
ایلیا دربان
رهام رضازاده
امیرعلی عسگری
مهراد کیان مهر
برسام محمودی
علی میشل قشقایی
اردلان نظریان
👏👏👏👏👏👏

🔔علوم🌡:
✅دبیر محترم سرکار خانم موسوی ابتدا از دانش آموزان خواستند تا پازلِ مراحل کاوشگری را در قالب گروه های دونفره، مرتب کنند. سپس این مراحل به وسیله ی فلش کارت ها تدریس شد و توضیحات مفصل آنها بیان شد.
بعد از آن تفاوت مفاهیم نظریه و فرضیه گفته شد و آزمایش فلمینگ به تفصیل بیان شد.
❗بعد هر درس برگه ی سفید قرار داده شود.
❗کاربرگ هایی جهت تکلیف به کتاب دانش آموزان منگنه شد.

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

✅دانش آموزان برتر کلاس علوم:
رهام رضازاده
مهراد کیان مهر
برسام محمودی

🔔کار در کلاس علوم:
بازیابی علوم انجام شد. صفحات ۱۰ و ۱۱ کتاب کار علوم با مشارکت دانش آموزان حل شد.☑

🔔مطالعات اجتماعی:
دانش آموزان در حیاط به بازی فوتبال پرداختند.

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

🔔ورزش⚽:
دبیر محترم جناب آقای غفاری شوت داخل پا و نوک پا را آموزش دادند و در پایان، بازی فوتبال انجام شد.