سرای دانش

آزمون صبحانه در گروهای دو نفره

برگزاری آزمون صبحانه به صورت گروهی یکی از راهکارهای ایجاد تعامل در پاسخگوی بهتر به سوالات است.

در کلاس دهم ریاضی و تجربی دبیرستان دوره دوم سرای دانش واحد رسالت گاهی آزمون های صبحانه به صورت گروهی برگزارمی شود که دراین گروه ها که به صورت ۲ نفره تشکیل شده،دانش آموزان باهم فکری یکدیگر به سوالات پاسخ می دهند و در انتها نمره ی کسب شده برای هر دو دانش آموز در نظر گرفته می شود.
این کار مزایای زیادی دارد که می توان به چند مورد اشاره کرد :
۱ . تقویت روحیه ی دلگرمی در گروه
۲. ایجاد اعتماد و ارتباط موفق
۳. استفاده از تجربیات دیگران (یادگیری از همتایان )
۴. کاهش فشار و استرس
۵. افزایش احساس تعلق
۶. استفاده از چندین ایده به جای یک ایده
۷. گروه مهارت حل اختلاف را در اعضای گروه تقویت می کند
خلاقیت و نوآوری دو مزیت ارزشمند مدیریت مشارکتی هستند که دراین آزمون ها به وضوح دیده می شوند .
هیچ کدام از ما به تنهایی نمی تواند به اندازه وقتی همه ما درکنار هم هستیم قوی باشند و همچنین قدرت تیم به توانایی هر فرد وابسته است و قدرت هر فرد به تیمش بستگی دارد.

آزمون صبحانه در گروهای دو نفره  

آزمون صبحانه در گروهای دو نفره
آزمون صبحانه در گروهای دو نفره
آزمون صبحانه در گروهای دو نفره