سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول ؛ نام پشتیبان: مینا روستا

✅برگزاري آزمون صبحانه
🔔✅رياضي
👈🏻اضافه كردن اشكال به دسته ها
👈🏻شمارش معكوس
👈🏻شمارش ٥تا ٥تا و ده تا ده تا
👈🏻سودوكوي ٤در٤
👈🏻آشنايي با نحوه شمارش اشكال زياد و در هم با نقطه گذاري

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


🔔✅علوم
مرور مباحث سايه ها
حواس پنجگانه
مشاهده دقيق
قوي ترين حس در جانوران
صداهاي خوشايند و ناخوشايند
پرسش و پاسخ از عزيزان انجام شد.

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


 ✅🔔فارسي
👈🏻تدریس نگاره‌ی ۸
👈🏻گفتگو در رابطه با قوانین باغ‌وحش،

👈🏻 حیوانات داخل آن، تغذیه‌ی حیوانات

👈🏻حيوانات اهلي و وحشي

👈🏻جمله سازي در رابطه با تصاوير
👈🏻تشخيص كلمات هم آغاز و هم پايان نگاره
👈🏻صدا كشي و بخش كردن كلمات نگاره

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
👈🏻لوحه نويسي از كتاب نگارش صفحه ١٩

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


✅🔔ورزش
👈🏻ابتدای کلاس فعالیت امادگی جسمانی(فاکتور سرعت)کار شد که با توپ در دست داشتن به خاطر یادگیری کمک به حفظ تعادل در دویدن بود

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران


👈🏻 حمل توپ با پا (دویدن با توپ)برای تسلط پا روی توپ
👈🏻درپايان بازي فوتبال انجام شد.