سرای دانش

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم ؛ نام پشتیبان: خانم مونا اردی خانی


🌺با سلام خدمت اولیای گرامی:
گزارش امروز دانش آموزان را به خدمت شما عزیزان میرسانم:


🔔ورزش: ابتدای کلاس دانش آموزان حرکات کششی انجام دادند. سپس طناب زنی انجام شد،و در ادامه آمادگی جسمانی فاکتور سرعت با دانش آموزان کار شد و در انتهای کلاس بازی فوتبال در سالن ورزشی انجام شد.

 

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران


🔔ریاضی: دبیر محترم خانم کریم درس جدید میلیارد دادند. سپس فعالیت ۱ و۲  صفحه ۶ توسط دانش آموزان با نظارت دبیر حل شد.

 

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران


🔔علوم: دبیر محترم خانم موسوی امروز مبحث مولکول ،جرم،حجم و تغییرات فیزیکی و شیمیایی را تدریس نمودند.

 

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران


🔔کار در کلاس علوم: حل کتاب کار علوم صفحات ۱۰ و۱۱ و ۱۲ توسط دانش آموزان و پرسش در مورد کتاب کار علوم توسط پشتیبان


🔔ریاضی: دانش آموزان فعالیت ۳ و۴ صفحه ۶ و سوالات ۱،۲و۳ کار در کلاس صفحه ۷ را با نظارت دبیر محترم حل کردند.


✅نفرات برتر آزمون صبحانه:
رایان اسکویی
مانی امرایی
پوریا حکمتی
پویان رزاقی
آرتین قاسمی پناه
محمدطاها محمد زاده
علی نیکی پور
✅افرادی که پیشرفت آزمون صبحانه دارند:
باربد دولت آبادی
پویان رزاقی
امیر محمد غلامی نژاد
آرتین قاسمی پناه
محمدطاها محمدزاده
یاسین‌نعمت الهی