سرای دانش

شبیه سازی آزمون

شبیه سازی آزمون با حل سوالات دفترچه غیرحضوری برای دانش آموزان پایه هفتم انجام شد.

دانش آموزان پایه هفتم دوره اول رسالت در زنگ کار در کلاس، با حل سوالات دفترچه غیر حضوری، آزمون روز جمعه را شبیه سازی کردند.

حل کامل سؤالات این دفترچه با رعایت زمان‌بندی ۳ تا ۴ روز قبل از آزمون مزیت‌های فراوانی به دنبال دارد:
1) با در نظر گرفتن زمان و حل سؤالات می‌توانید مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون را تمرین کنید و به‌ اصطلاح آزمون اصلی را شبیه‌سازی کنید.
۲) با بررسی پاسخ نامه، این احتمال وجود دارد که در آزمون اصلی هم نتوانید در آن درس درصد بالایی کسب کنید، بنابراین در فرصت باقی‌مانده تا آزمون می‌توانید به مطالعه‌ی مجدد آن درس پرداخته و سؤالات گوناگونی از آن مبحث مورد نظر حل کنید.
۳) سؤالات آزمون غیر حضوری از لحاظ سادگی و دشواری مشابه آزمون اصلی است؛ بنابراین با حل آن می‌توانید با تیپ انواع سؤالاتی که در آزمون آورده می‌شود آشنا شوید.

شبیه سازی آزمون

media-object

مطهره طوریان

با تشکر از خانم جلیلی عزیز پشتیبان دلسوز کلاس هفتم.