سرای دانش

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم ، نام پشتیبان: خانم سحر قربانی

با سلام خدمت اولیای محترم 🌼

👈گزارش فعاليت هاي امروز پانزدهم مهرماه را به اطلاع شما بزرگواران می رسانم:

زنگ اول: فارسی / انشا
این ساعت خانم موسی نژاد بخش بخوان و بیندیش(در جست و جو) و قویترین حیوان جنگل را تدریس کردند و سپس دانش آموزان انشاهای خود را خواندند.

زنگ دوم: ورزش
اقای غفاری در این زنگ ، آمادگی جسمانی (فاکتور سرعت ) کار کردند و سپس دانش آموزان فوتبال بازی کردند.

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

زنگ سوم: اجتماعی
ابتدای کلاس از دانش آموزان پرسش کلاسی شد و سپس کاربرگ شماره 2 پاسخ داده شد.

 

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

زنگ چهارم: ریاضی
در این ساعت خانم کریم سوالات کار در کلاس صفحه 10 را حل کردند.

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

زنگ پنجم: نگارش
این ساعت پرسش های درس دوم نگارش حل شد.

 

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

☑ موضوع انشا بعدی:  انشا از زبان حیاط مدرسه

☑ سه شنبه(فردا): یکبار از روی بخوان و بنویس (در جست و جو ) نوشته شود.

☑ فارسی: یکبار از روی درس کوچ پرستوها نوشته شود. تمامی کلمات مترادف و مخالف درس های 1 و 2 نوشته شود. لغات درس ستایش و آفریدگار زیبایی و کوچ پرستوها حفظ شود.

☑ حل سوالات کار در کلاس صفحات 21 و 20

☑ کسانی که تمارین درس یک و دو نگارش را ننوشته اند ، حتما تمارین را حل کنند.

دانش آموزانی که امروز در آزمون صبحانه نمره کامل کسب کردند:
طاها رشوند
پرهام ولی زاده