سرای دانش

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک ؛ نام پشتیبان: خانم فرزانه نوری

🌸عرض سلام و روز به خیر🌸
شرح فعالیت های روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۵ را به اطلاع شما والدین گرامی میرسانم👇

📝در ابتداي روز آزمون صبحانه برگزار شد،آزمون صبحانه تصحيح شد و به دانش آموزان تحويل داده شد.
⚠اوليای گرامي لطفا پس از ملاحظه آزمون صبحانه، آن را امضا بفرماييد و دانش آموزان فردا همراه خود داشته باشند. هم چنین سوالاتی که به اشتباه پاسخ داده شده را به همراه جواب درست آن ضمیمه ی برگه ی خود کرده و همراه بیاورند.🙏🏻

🔔علوم🌿
مراحل کاغذ سازی توضیح داده شد. آقایان میرزایی و مددی در رابطه با موضوع "گذشته کاغذ و کاغذ سازی" برای جلسه بعد باید مطالبی جمع آوری کنند.
نمونه سوال امتحانی در کلاس حل شد.
❗برای هفته آینده دستکش لاتکس آورده شود.

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

🔔هنر🎨
خانم ناصری به آموزش طراحی بدن انسان و شکل هندسی پرداختند.

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

🔔کار در کلاس علوم
صفحه ۱۲ کتاب کار با مشارکت دانش آموزان حل شد.

🔔ریاضی 📊
مبحث بخش پذیری تدریس شد. مضرب های دو ، سه، چهار، پنج، شش و نه مرور و یادآوری شد. نکات تیزهوشانی به دانش آموزان ارائه گردید.

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

❗دفترهای برنامه ریزی رویت شد. لطفا عزیزانی که دفتر برنامه ریزی خود را نیاوردند فردا حتما بیاورند.
هم چنین با توجه به توضیحات داده شده و مطالب نوشته شده در دفتر برنامه ریزی دانش آموزان اقدام به پر کردن آن شود.

آزمون صبحانه ی فردا:
ریاضی🤓
عددنویسی و ارزش مکانی
بخش پذیری اعداد ۲ تا ۹
علوم:
مراحل کاغذ سازی