سرای دانش

روش انجام تکالیف و تحلیل تست ها

یک از چالش هایی که بسیاری از دانش آموزان با آن روبرو هستند این موضوع است که تست هایی که به عنوان تکلیف حل و تحلیل می کنند بسیار وقت گیراست.

اولین موضوع این است که دانش آموز بداند چه تست هایی را چطور بررسی کند.

یک تقسیم بندی ساده برای تست ها در زیر شرح داده می شود:
۱) اولین دسته تست هایی هستند که دانش آموز یا نتوانسته به آن پاسخ بدهد و یا غلط جواب داده است (ox )

برای بررسی این تست ها باید پاسخ نامه بطور کامل خوانده شود و گزینه ها کامل بررسی شود و نکات مهم تر وارد کتاب شود.

۲) در تست هایی که درست پاسخ داده اید ولی سر بعضی گزینه ها شک دارید.

به عنوان مثال در تستی از شما خواسته که گزینه درست را مشخص کنید و شما باخواندن گزینه ها بااطمینان می دانید که گزینه ۲ پاسخ درست است و جواب سوال هست ولی درعین حال نمی توانید دلیلی برای رد کردن گزینه های ۱ و ۴ بیاورید.

شما برای بررسی این سوالات مثل دسته قبل لازم نیست که تک تک گزینه ها را بررسی کنید بلکه بررسی گزینه هایی که شک داشتید کافی است! (یعنی گزینه های ۱ و ۴)

۳)دسته آخر هم تست هایی هستند که شما مطمئن و با تسلط کامل روی گزینه ها به سوال جواب دادید و وقتی گزینه صحیح در پاسخ نامه را نگاه می کنید می بینید که جوابتان صحیح است!
برای این تست ها لازم نیست پاسخنامه تشریحی را بخوانید یا نهایتا یک نگاه ۳ ثانیه ای کافیست تا نکته ای را از دست نداده باشید و وقتتون رو باید برای زدن تست های دیگر بزارید.

روش انجام تکالیف و تحلیل تست ها


نکته آخر هم این که شما وقتی دارید نکات را از توی تست ها در می آورید به هیچ وجه لازم نیست که تک تک نکاتی که می بینید را وارد کتاب کنید! بلکه شیوه درست حاشیه نویسی در کتاب (به خصوص برای درس زیست و تاحدودی شیمی که حاشیه نویسی روش مطالعه آنهاست) این است که شما فقط نکات خیلی مهم رو حاشیه نویسی کنید. علت هم این است که شما به مرور زمان نکات متوسط و مهم را با تست زدن و مطالعه کتاب یاد می گیرید و دیگر لازم نیست که وقت اضافه برای حاشیه نویسی گذاشته شود و حاشیه نویسی فقط برای نکات خیلی مهم باید صورت بگیرد.

روش انجام تکالیف و تحلیل تست ها