سرای دانش

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم شکوهی ، نام پشتیبان: سحر قربانی

با سلام خدمت اولیای محترم 🌼

👈گزارش فعاليت هاي امروز شانزده مهرماه را به اطلاع شما بزرگواران می رسانم:

زنگ اول: قرآن / هدیه آسمانی
در این ساعت خانم میرحسینی ابتدا درس دوم ،صفحه 9 را قرائت کردند و سپس به سوالات صفحات 10 تا 13 پاسخ دادند.

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

زنگ دوم: ورزش
آقای غفاری ضربه ایستگاهی را با دانش آموزان کار کردند و سپس بازی فوتبال انجام شد.

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

زنگ سوم:
این ساعت با حضور آتش نشان و آموزش شماره های اضطرای به دانش آموزان سپری شد، سپس خانم موسی نژاد سوالات بخش درک و دریافت را پاسخ دادند.

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

زنگ چهارم: دیکته
این ساعت خانم موسی نژاد به دانش آموزان دیکته گفتند.

زنگ پنجم: اجتماعی
این ساعت دانش آموزان به صورت گروهی ماکت ساختند.

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

نمونه ماکت دانش آموزان عزیز:👇

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران