سرای دانش

روز ملی کودک

برگزاری جشن و مسابقه به مناسبت روز ملی کودک در پیش‌دبستان و دبستان پسرانه‌ی سرای دانش (واحد شریعتی)

در بزم كودكانه هيچ كينه و نفرتي نيست و جز همدلي و دوستي و آرزوهاي معصومانه چيزي نمي‌گنجد، با خود مي‌انديشم كه كاش ما بزرگترها قدر كودكان و آينده سازان كشورمان را بدانيم و احترام به حقوق اين قشر را فقط منحصر به هفته يا روزي خاص نكنيم. در حقوق جهاني كودك، كودكان بايد در فضايي سرشار از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شوند و در دين مبين اسلام هم نيز تاكيد فراواني بر رعايت حقوق كودك و توجه به اين قشر شده كه اين مهم برخواسته از جايگاه نسل نوپا در آينده كشورها و ملل مختلف است. روز جهاني كودك در كشور ما نيز در قالب هفته‌اي با مفاهيم آموزش و اصول تربيتي كودكان متناسب با سن كودك، جامعه پذيري، حل مشكلات زيست محيطي، احترام در خانواده و حقوق اجتماعي پيوند خورده و دست‌اندركاران و متوليان حوزه كودك مي‌كوشند، اهميت اين مباحث را به ويژه در هفته كودك در سطوح مديريتي، اجتماعي، نهادهاي آموزشي و پرورشي و خانواده‌ها پررنگ كنند. به همین مناسبت مسئولین دبستان پسرانه‌ی سرای دانش (واحد شریعتی) با برگزاری مسابقه و جشن و پذیرایی از بچه‌ها سعی بر این داشتند با ایجاد فضایی شاد و پرنشاط روز خوبی را در ذهن بچه‌های مدرسه ثبت کنند.روز ملی کودکروز ملی کودکروز ملی کودک