سرای دانش

بازی کلمات هم معنی توسط دانش آموزان پایه دوم دبستان پرسش

تمرین کلمات هم معنی و یادگیری آنها در کلاس بعد از تدریس معلّم

بازی کلمات هم معنی توسط دانش آموزان پایه دوم دبستان پرسش

دانش آموزان کلاس دوم برای یادگیری کلمات هم معنی شعر یار مهربان یک بازی شاد و هیجانی با راهنمایی معلم خود انجام دادند. معنی همه ی کلمات روی زمین کلاس نوشته شد و وقتی خانم معلم کلمه را می گفت بچه ها کلمه ی هم معنی آن را پیدا کرده و روی آن کلمه می پریدند. و بقیه هم او را تشویق می کردند. هدف از این بازی تمرین کلمات هم معنی و یادگیری آنها در کلاس است. به این صورت یادگیری کامل به صورت فعال انجام می گیرد.

نام دبیر : خانم صبا تشهیر جمال

نام پشتیبان : خانم زهرا قندهاری