سرای دانش

املاگویی دانش آموزان به یکدیگر پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

برای بیشتر شدن مهارت روخوانی و حافظه بصری درکنار یکدیگر چه کارهایی می توان انجام داد ؟

برای بیشتر شدن مهارت روخوانی و حافظه بصری درکنار یکدیگر چه کارهایی می توان انجام داد ؟

 

دبیر فارسی در این جلسه تصمیم گرفت که هر دانش آموز در نقش معلم به دانش آموزان دو خط املا بگوید تا هم باعث تقویت روخوانی دانش آموزانی که املا می گویند بشود و هم حافظه بصری در به خاطر سپردن کلمه ها توسط دانش آموزانی که املا می گویند بیشتر شود . به این ترتیب تمام دانش آموزان در نقش معلم به بقیه املا گفتند و در پایان دانش آموزان دو به دو املاهای یکدیگر را تصحیح کردند و با غلط های همدیگر آشنا شدند و مجددا طرز صحیح نوشتن کلمات برای آن ها دوره شد .

 

نام دبیر : خانم فاطمه باباشاهی

نام پشتیبان :خانم شیوا آقادائی

املاگویی دانش آموزان به یکدیگر پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

 

املاگویی دانش آموزان به یکدیگر پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش