سرای دانش

فعالیت های هفدهم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز هفدهم مهر ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز هفدهم مهر ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان پرسش

 

زنگ اول تفکر پژوهش و قرآن :  انجام فعالیت کتاب به صورت گروهی در کلاس ـ حل و رفع اشکال نمونه سوالات قرآن آمادگی آزمون ۱۹ مهر

 

زنگ دوم ریاضی  : تدریس مبحث بخشپذیری و حل تمرین  .

 

زنگ سوم هدیه های آسمانی : اجرای نمایش زندگی نامه پیامبران توسط دانش آموزان ـ حل و رفع اشکال نمونه سوالات آمادگی آزمون ۱۹ مهر  .

 

زنگ چهارم فارسی : املا گویی دانش آموزان به یکدیگر و تصحیح آن .

 

زنگ پنجم کار در کلاس : حل و رفع اشکال تمرینات کتاب درسی

 

زنگ ششم زبان

دبیر : خانم ها مهشید ریاضی ، فاطمه باباشاهی ، سپیده درخشان

پشتیبان : خانم مهسا نقوی

 

فعالیت های هفدهم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش