سرای دانش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند؛ نام پشتیبان: خانم سارا بابائی فلاح

🎈با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز ۹۸/۷/۱۷ به شرح زیر می‌باشد.
در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد. 
⚠لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.
📔مباحث آزمون صبحانه فردا: 

📌نعمت‌های خداوند
📌جمع و تفریق با رسم شکل

نفرات برتر آزمون صبحانه امروز:🎉🎊
🌈 آریا حیدری
🌈نیکان اصغرزاده
🌈آراد پورتقی
🌈آریان تعالیمی

🔔زنگ اول، دیکته
🎈از درس ستایش و کتابخانه کلاس ما دیکته گفته‌شد. 
✅هدف: ارزیابی دانش املایی دانش‌آموزان
✅تمرین و تکرار با هدف یادگیری املا

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

🔔زنگ دوم، ریاضی
🎈تمرین صفحه ۱۰ و ۱۱ کتاب پرتکرار حل شد.
✅تمرین و تکرار مبحث توالی اعداد و اشکال و جمع و تفریق

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

❌👣اولیا گرامی لطفاً توجه داشته باشید.
امروز از تمامی پسرها "اسکن پا" گرفته شد و  شکل آناتومی پا و مشکلات احتمالی  توسط تکنسین مربوطه، روی برگه‌ای نوشته شده و همراه پسرها است.

🔔زنگ سوم، هدیه‌های آسمانی 

🎈تدریس درس ۲ (پرنده‌ها چگونه حرف میزنند). 
🎈پیرامون شکرگزاری از نعمت‌های خداوند صحبت شد. 
🎈به سوالات صفحه ۱۸ پاسخ داده شد.
✅ هدف: راه‌های تشکر از خداوند و نعمت‌های خدا

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

🔔زنگ پنجم، فارسی 
🎈درس مسجد محله ما روخوانی و تمرین شد. سوالات صفحه ۱۱ کتاب فارسی حل شد.
✅هدف: شمارش اعداد
✅الگویابی
✅کار با چینه

🔔زنگ ششم، رباتیک
🎈مفهوم LED و بستن مدار آن به بچه‌ها آموزش داده شد. 
🎈بچه‌ها با کلید فشاری و وضعیتی آشنا شدند.

مشاوره تخصصی امروز با آرادجان و نیکان جان انجام شد. 👆🏻❤

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزدارانگزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

دانش اموزان برتر انضباطی امروز: 
سامیار جان و آرتین جان 🌹👆🏻

⚠تکالیف:
صفحه ۱۵ و ۱۷ کتاب کار پرتکرار ریاضی کامل حل شود. 
صفحه ۱۹ کتاب پرتکرار تنها سوال ۱۷ تا ۲۰ حل شود. 
❗روز شنبه از صفحه ۲ تا ۱۵ کتاب ریاضی آزمون کلاسی برگزار می‌شود‌. 
❌لطفاً بچه‌ها مطالعه و تمرین کافی داشته باشند. 
❌لطفاً دفتر دیکته امضا شود و سرمشق‌های دفتر دیکته تکمیل شود‌.