سرای دانش

کسب رتبه اول کشوری خانم پریسا جعفری نخجوانی در مسابقات اسکیت

افتخاری دیگر از دانش آموزان سرای دانش

خانم پریسا جعفری نخجوانی دانش آموز پایه دهم ریاضی دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین موفق به کسب رتبه اول مسابقات اسکیت در سطح کشور شد.

پریسا عزیز همانگونه که در درس و فعالیت های مدرسه دانش آموزی ممتاز است در زمینه ورزش بسیار هدفمند و با انگیزه است.

کسب رتبه اول کشوری خانم پریسا جعفری نخجوانی در مسابقات اسکیت

برای پریسا عزیز و تمام دانش آموزان در تمام مراحل تحصیل و زندگی آرزوی موفقیت داریم و کسب این افتخار را به اولیا گرامی شان و خانواده بزرگ سرای دانش تبریک عرض میگوییم.