سرای دانش

مشاوره ویژه

مشاوره ویژه دانش آموزان با پشتیبان آموزشی در مدارس سرای دانش

در مدارس سرای دانش علاوه بر معاونین آموزشی پشتیبانان هر کلاس به عنوان اولین مشاوره تحصیلی دانش آموز هستند . مشاورین انتخاب شده دارای عیار علمی بالا هستند . این مشاوران برترین دانش آموختگان مدارس سرای دانش هستند که با کسب رتبه های بسیار خوب در دانشگاه های برتر کشور تحصیل میکنند.

در حال حاضر خانم ها نیلوفر مرادی و مائده شاهمرادی و خانم عاشوری از مشاورین ویژه دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین هستند .

مشاوره ها به صورت برنامه ریزی شده و دقیق و به هدف پیشرفت درسی و رشد تراز دانش آموز  هر هفته یکبار انجام میشود.

مشاوره ویژه
مشاوره ویژه
مشاوره ویژه