سرای دانش

فعالیت های چهارم آبان ماه پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های چهارم آبان ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۸/۴به شرح زیر می باشد :

در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز  دوشنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز دو شنبه :

📌ریاضی

📌علوم

📌فارسی

🏆نفرات برتر آزمون صبحانه امروز :

🔸آیدا پورعبدالله

🔸آمیتیس اسلامی

زنگ اول علوم :دبیر ادامه مبحث انرژی ها را تدریس کرد و آزمایش مارپیچ را انجام دادند و فعالیت های داخل کتاب حل شد .

📚 زنگ دوم ریاضی :دبیر ادامه مبحث کسرها را در کلاس تدریس کرد .

📒زنگ سوم فارسی :دانش آموزان برای نمایش تمرین کردند .

👩🏫زنگ چهارم پژوهش :دبیر قوانین مربوط به کشیدن نقشه روی برگه را آموزش داد .

📖زنگ پنجم کار در کلاس :ابتدا دانش آموزان دفتر بازیابی خود را تکمیل کردند و سپس تمرین های صفحه ۲۸ در کلاس توسط دانش آموزان حل و رفع اشکال شد .

🔏تکالیف دانش آموزان :

📌صفحه ۲۹ کتاب ریاضی در دفتر حل شود .

📌۱۲ آبان آزمون کتبی فارسی می باشد .

نام دبیر ها : خانم ها ریاضی ، باباشاهی ، توبک و رحمانی

نام پشتیبان : خانم شیوا آقادائی