سرای دانش

فعالیت های چهارم آبان در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های چهارم آبان در پایه ششم دبستان دخترانه پرسش

فعالیت های چهارم آبان در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز چهارم آبان دختران گلم در پایه ششم دبستان :

ساعت ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ برگزاری آزمون صبحانه 📝

نفرات برتر آزمون صبحانه 🎊:

پریسا فرازمهر

ماهنوش کوراوند

زنگ اول ریاضی: یاد آوری جمع و تفریق اعداد مخلوط

زنگ دوم کار در کلاس📚: بازیابی درس جدید ریاضی و حل تمرین  کتاب درسی .

زنگ سوم پژوهش : آموزش کشیدن نقشه روی برگه .

زنگ چهارم علوم :حل و رفع اشکال آزمون ۳ آبان

زنگ پنجم فارسی📖 : تدریس مبحث دانش زبانی درس و شعر حفظی  . 

زنگ ششم زبان🔡

تکالیف دانش آموزان 📚:

📌حل صفحه ۲۴ ،۲۵ ،۲۶ ریاضی در کتاب صفحه ۲۷ در دفتر

📌حل صفحه ۳۳، ۳۴، ۳۵ کتاب کار ریاضی

📌حل نمونه سوالات آدینه

دبیران :خانم ها ریاضی ، باباشاهی، توبک و  رحمانی

پشتیبان : خانم نقوی