سرای دانش

فعالیت های چهارم آبان ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های چهارم آبان ماه پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش

پایه سوم فروغ فرخ زاد ، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز 98/08/04به شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📚مباحث آزمون صبحانه جلسه ی بعد:

ریاضی: الگوسازی

فارسی: معنی کلمه و مخالف

مطالعات اجتماعی: تغییر درخانواده

نفرات برتر آزمون صبحانه امروز:🎉🎊

💙نرگس حصارکی

💙پانته آ روان پرور

📌زنگ‌ اول ریاضی: تدریس الگوسازی

📌زنگ دوم فارسی: تدریس درس 4

📌زنگ سوم مطالعات اجتماعی: پرسش درس قبل و تدریس تغییر درخانواده

📌زنگ چهارم کاردرکلاس: حل سوالات کتاب کار ریاضی از مبحث جدول نظام دار

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم مهارت های زندگی: تا صفحه ی مشخص شده در تصویر کار شد.

تکالیف امروز📚:

1)فارسی: رونویسی از نصف درس 4

2)ریاضی: سوالات 4 و 5 صفحه 27 کتاب درسی

فعالیت های چهارم آبان ماه پایه سوم دبستان پرسش