سرای دانش

انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شوارای دانش آموزی دبستان دخترانه پرسش

در چهارم آبان ماه ۹۸ دبستان دخترانه پرسش شاهد انتخابات شورای دانش آموزی بود.

 دانش آموزان برای کاندید شدن ذوق و شوق خاصی داشتند و با برگه های تبلیغاتی و شعار هایی جالب سعی در جمع کردن آرای همشاگردی هایشان را داشتند .

 با سخنرانی مدیریت محترم دبستان در خصوص شورای دانش آموزی تمامی آنها به خوبی لزوم تشکیل شورا در دبستان را درک کردند .

 صحبت های کاندیداهای شورا نیز خالی از لطف نبود که با دادن وعده های جالب و در میان گذاشتن اهدافشان با سایرین حال و هوای خاصی به این مراسم بخشیده بودند، پس از آن با معرفی رئیس صندوق، منشی و ناظر روند انتخابات به صورت رسمی آغاز شد .

انگشتان رنگی دختران عزیزمان نشان دهنده کامل شدن قدرت تصمیم گیری و استقلال آن ها می باشد، که امیدواریم در همه مراحل زندگی با تصمیم گیری های درست و استقلال در فکر و عمل همواره موفق باشند .

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی
 
انتخابات شورای دانش آموزی
 
انتخابات شورای دانش آموزی
 
انتخابات شورای دانش آموزی
 
انتخابات شورای دانش آموزی
 
انتخابات شورای دانش آموزی
 
انتخابات شورای دانش آموزی