سرای دانش

شورای دانش آموزی

برگزاری شورای دانش آموزی و رای گیری

شوراهای دانش‌آموزی در ایران از سال ۱۹۹۷ / ۱۳۷۶ برگزار می‌گردد، نهادی در مدرسه‌های ایران است که اعضای آن با انتخابات میان دانش‌آموزان برگزیده می‌شوند. اهداف برپایی آن «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی - اجتماعی»، «توسعهٔ هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده است. انتخابات آن در هر سال آموزشی در ماه آباننوامبر برگزار می‌شود و با توجه به شرایط مدرسه و شمار دانش‌آموزان، اعضای شوراها از ۵ تا ۱۴ نفر متغیر است.

 

در مذرسه سرای دانش واحد انقلاب نیز در آبان ماه این شورا برگزار گردید و نمایندگان دانش آموزان انتخاب شدند.

 

شورای دانش آموزی
شورای دانش آموزی
شورای دانش آموزی
شورای دانش آموزی