سرای دانش

ساعت قرآن پيش دبستان پرسش ششم مهر ٩٨

آموزش نماز

هدف:آموزش اصول دین (نماز)

ابتدا دبير كلاس براي دانش آموزانمان درباره واژه نعمت صحبت كردند و به دختران گلمان گفتند كه براي تشكر از نعمت هاي خداوند نماز يكي از بهترين امور است

 

سپس از دانش آموزانمان خواسته شد كه نعمت هايي كه در خاطراشان مي آيد را در كلاس بيان كنند

 

سپس صداي اذان را در كلاس پخش كرديم

 بعد از آن به دختران عزيزمان آداب مرتبط به نماز مثل وضو،زمان مناسب بيان كرديم.

 

در نهايت دانش آموزان به كمك دبير و پشتيبان كلاس مراحل به جا اوردن نماز را به صورت عملي آموختند .

دبير:خانم خوب بخت

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي

 

ساعت قرآن پيش دبستان پرسش ششم مهر ٩٨