سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش

پایه سوم فروغ فرخ زاد ، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز 98/08/06به شرح زیر می‌باشد.

 

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

 

📚مباحث آزمون صبحانه جلسه ی بعد:

ریاضی: الگوسازی

فارسی: کلمات مخالف

علوم: اندازه گیری مواد

 

نفرات برتر آزمون صبحانه امروز:🎉🎊

💙پانته آ روان پرور

💙هانیه امراللهی

💙پریوش صاحب جمعیان

 

📌زنگ‌ اول فارسی:

تدریس واژه آموزی درس4 و حل کتاب کار

 

📌زنگ دوم قرآن:

یادآوری و تمرین حرف ساکنو پرسش دروس قبلی

 

📌زنگ سوم هدیه های آسمانی:

تدریس درس روز دهم و حل تمرین

 

📌زنگ چهارم علوم وآزمایشگاه:

مرور فصل 4 اندازه گیری مواد

 

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

 

📌زنگ ششم هنر وخلاقیت:

تکمیل کارهای قبلی

 

تکالیف امروز📚✏:

1)ادامه ی رونویسی درس آواز گنجشک

2)کاربرگ آدینه کامل شود همچنین مجله ی ورزشی آورده شود.گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش