سرای دانش

ارائه کارنامه مهر ماه

کارنامه مهر ماه دانش آموزان دبیرستان دوره اول رسالت به اولیا ارائه شد.

با گذشت یک ماه از سال تحصیلی اولین دور نتایج دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت به اطلاع اولیا رسید.

دانش آموزان پس از یک ماه حضور در مدرسه و یادگیری مطالب درسی اولین کارنامه خود را دریافت کردند.

ارائه کارنامه مهر ماه

کارنامه مهر ماه شامل دو ستون 15 نمره (نمرات دبیر) و 5 نمره (آزمون صبحانه) می باشد. همچنین در این کارنامه دانش آموزان نمره کار در کلاس و انضباط را نیز دریافت نمودند.

دانش آموزان و اولیا با دریافت این نمرات و اطلاع از وضعیت تحصیلی می توانند در فرصت باقی مانده تا امتحانات میان ترم نقاط قوت خود را تثبیت و تقویت و در رفع نقاط ضعف بکوشند.

آزمون میان ترم اول مدرسه نیز از اواسط آبان ماه آغاز خواهد شد.

ارائه کارنامه مهر ماه
 
 
media-object

م طوریان

ارائه بازخورد منظم به اولیا و دانش آموزان یکی از موثرترین ابزارهای پیشرفت در محیط آموزشی خواهد بود. که این مهم، در این واحد با همکاری دبیران محترم، پشتیبانان و صد البته دانش آموزان به خوبی محقق شد.