سرای دانش

توزیع شله زرد

توزیع شله زرد بین دانش آموزان و همکاران

در مدرسه متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب جهت ایام عزاداری در ماه صفر و اربعین حسینی تصمیم گرفتیم تا با پخت و توزیع شله زرد بین دانش آموزان و همکاران این ایام را گرامی داشته و یاد امام حسین را بین دانش آموزان زنده نگه داریم که جهت پخت شله زرد از مادر دانش آموز پایه نهم کمک گرفتیم و دانش آموزان نیز با بهم زدن شله زرد آرزوهای خود را از خداوند خواستند و هریک به دعا و ثنا پرداختند و سپس در پایان بین تمام دانش آموزان و همکاران توزیع شد

 

توزیع شله زرد
توزیع شله زرد
توزیع شله زرد
توزیع شله زرد