سرای دانش

تمرين دقت و تمركز در سرای دانش الغدیر

بازي هدفمند ورزش در كلاس اول

در زنگ ورزش كلاس اولي ها، براي تقويت تمركز دانش اموزان يك بازي هدفمند ، انجام شد.
enlightenedبه اين ترتيب كه، سه عدد ليوان يك بار مصرف لبه ميز ، چسبانديم و يك توپ كوچك به دانش اموزان داده ميشد ، و انها بايد با فوت كردن، توپ را به سمت ليوان هدايت مي كردند. و كسي كه بيشترين تعداد توپ را در ليوان مي انداخت برنده ميشد.

تمرين دقت و تمركز در سرای دانش الغدیرتمرين دقت و تمركز در سرای دانش الغدیر
 
هم چنين براي تمرين تعادل ، يك مسابقه بين دانش اموزان برگزار شد.
به اين شكل كه بچه ها يك كتاب را روي سرشان مي گذاشتند، و دستان خود را باز ميكردند و روي يك خط مستقيم راه مي رفتند و بايد تلاش مي كردند كه كتاب از روي سرشان نيفتد.
تمرين دقت و تمركز در سرای دانش الغدیرتمرين دقت و تمركز در سرای دانش الغدیر