سرای دانش

جلسه انجمن اولیاء و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دیروز جمعه مورخ 98/08/17 در محل دبیرستان برگزار شد.

ابتدا مدیریت مدرسه مطالب مهمی در باب اهمیت انجمن اولیاء و مربیان و شرح وظایف آن در مدارس غیردولتی را بیان کردند که از آن جمله می توان به مشارکت فکری در امور مدرسه، برگزاری اردوها، ارتباط بین خانه و مدرسه، آموزش خانواده، تقدیر و تشکر از همکاران و برگزاری جشن ها به ویژه جشن پیشرفت درسی اشاره کرد. در ادامه جلسه تقسیم وظایف مهم به شرح ذیل و با رأی گیری به صورت شفاهی صورت پذیرفت.

1- سرکار خانم رشید (رئیس انجمن)

2- سرکار خانم محمدی (نایب رئیس انجمن)

3- سرکار خانم کریم زاده (منشی جلسه)

و از دیگر اعضای انجمن می توان به سرکار خانم رمضانعلی، سرکار خانم دباغیان، سرکار خانم سلطانی آزاد و آقای حسینی اشاره کرد.

در ادامه جلسه مدیریت گزارشی از عملکرد یک ماهه مدرسه خدمت اولیاء محترم ارائه کردند و در پایان اولیاء محترم نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند و جلسه با ذکر یک صلوات در ساعت 11 به پایان رسید.

جلسه انجمن اولیاء و مربیان
 
جلسه انجمن اولیاء و مربیان
 
جلسه انجمن اولیاء و مربیان

 

media-object

حسن ستاری

از تمامی اولیاء دلسوز و همراه و همیار دبیرستان سرای دانش واحد حافظ تشکر و قدردانی می کنم، امیدوارم بتوانیم در کنار هم، در جهت پیشبرد اهداف مدرسه بهترین نتیجه را بگیریم.