سرای دانش

برگزاری امتحانات میان ترم

امتحانات میان ترم دبیرستان سرای دانش آغاز شد.

با رسیدن به نیمه آبان ماه امتحانات میان ترم نوبت اول دبیرستان های سرای دانش آغاز شد.

روز یکشنبه مورخ 19 آبان 98 اولین امتحان میان ترم دانش آموزان دبیرستان دوره دوم سرای دانش واحد رسالت آغاز شد.

برنامه هفتگی و بودجه بندی آزمون از هفته گذشته به دانش آموزان اعلام شد. دانش آموزان می توانند هر روز سوالات وکلید آزمون همان روز را در سامانه سرای دانش به آدرس زیر بررسی کنند.

sarayedanesh.sch.ir

برگزاری امتحانات میان ترم

 

برگزاری امتحانات میان ترم
 
برگزاری امتحانات میان ترم
 
برگزاری امتحانات میان ترم