سرای دانش

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم شکوهی، نام پشتیبان: خانم سحر قربانی

با سلام خدمت اولیای محترم 🌼

👈گزارش فعاليت هاي امروز نوزدهم آبان را به اطلاع شما بزرگواران می رسانم:


زنگ اول: هدیه آسمانی / قرآن
ابتدا خانم میر حسینی انس با قرآن در خانه صفحه 26 را پاسخ دادند و سپس صفحات 27 و 28 کتاب روخوانی شد.
در درس هدیه آسمانی، درس چهار، درس یک نماز و ده رکوع تدریس شد و به سوالات صفحه 31 کتاب پاسخ داده شد.


زنگ دوم: علوم
این ساعت خانم موسوی درباره انرژی گرمایی، شیمیایی و صوتی توضیحاتی دادند و از روی فصل سه کتاب روخوانی شد و به تمارین آن مثل فکر کنید صفحه 21 و 23 پاسخ داده شد.
همچنین تاثیر انرژی گرمایی بر حرکت مارپیچ های ساخته شده توسط دانش آموزان بررسی شد.


زنگ سوم: مهارت های زندگی
این ساعت خانم نجفی درباره ی کار بدنی و رفتار اجتماعی که دانش آموزان در آن خوب یا بد هستند، صحبت کردند.


زنگ چهارم: هنر
این ساعت دانش آموزان روی کارهای هنری خود کار کردند و ادامه کارهای جلسه قبل را انجام دادند.


زنگ پنجم:کار در کلاس علوم
این ساعت سوالات صفحات 34 و 35 و 36 کتاب کار در کلاس علوم پاسخ داده شد.


اسامی دانش آموزانی که در آزمون صبحانه نمره کامل کسب کردند:
🌸آرین مظفری


اسامی دانش آموزانی که در آزمون صبحانه نمرات بالایی کسب کردند:
🌸امیرماهان شمس
🌸 طاها رشوند
🌸 بنیامین محمدی


تکالیفی که امروز توسط دبیران داده شد:
مهارت زندگی:
جلسه بعد همه دانش آموزان کاربرگ خود را همرا بیاورند و بخش کار در منزل آن تا صفحه چهارم حل شده باشد.

هدیه آسمانی:
یکشنبه هفته آینده، 26 آبان ماه از دروس 1و 2 و3 امتحان گرفته میشود.

علوم:
مابقی سوالات فصل انرژی از کتاب سه سطحی علوم حل شود.(برای شنبه)
فعالیت های صفحه 23 کتاب انجام شود.

 

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران