سرای دانش

فعالیت های نوزدهم آبان ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز نوزدهم آبان ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان

شرح مجموعه فعالیت های امروز نوزدهم آبان ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان

نفرات برتر آزمون صبحانه🎊🎉 :

ماهنوش کوراوند

مهرآوه حسین مردی

یلدا پریزن

نازنین نظری

ستایش محمدیان

پارمیس صادقی

پریسا فرازمهر

زنگ اول مطالعات اجتماعی👨👩👧👦 : تشویق آزمون دان آموزان و تدریس درس ۶ .

زنگ دوم فارسی📖: تدریس درس چهارم   .

زنگ سوم ریاضی🧮 : حل تمرین های کتاب کار ریاضی .

زنگ چهارم زبان🔡

زنگ پنجم و ششم⛹‍:  تمرین و بازی والیبال در سالن ورزشی انجام شد.

تکالیف فردا دانش آموزان عزیزم 📚:

📌۳۰ دقیقه نوشتن نگارش فارسی

 📌۳۰ دقیقه مطالعه علوم.

📌۳۰ دقیقه مطالعه درس جدید فارسی

📌 ۳۰ دقیقه مطالعه درس جدید مطالعات اجتماعی

نام دبیران :خانم ها ریاضی ـ باباشاهی ـ درخشان ـ رضایی

نام پشتیبان : خانم مهسا نقوی

فعالیت های نوزدهم آبان ماه در پایه ششم دبستان پرسش