سرای دانش

فعالیت های نوزدهم آبان ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نوزدهم آبان ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۸/۱۹به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز دوشنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز دو شنبه :

📌ریاضی

📌مطالعات اجتماعی

📌فارسی

🏆نفرات برتر آزمون صبحانه امروز :

🔸تینا هروی

🔸آتریسا اصغرپور

🔸هلیا جعفری

🔸آمیتیس اسلامی

🔸آوین صالحی

📖زنگ اول فارسی :

دبیر صفحه های ۴۲ تا ۴۷ کتاب درسی را تدریس کرد .

🧮 زنگ دوم ریاضی :

دبیر تمرین های کتاب کار دانش آموزان را تک به تک چک کرد و مجدد تمرین ها را در کلاس حل و رفع اشکال کرد .

📒زنگ سوم مطالعات اجتماعی  :

دبیر دانش آموزان برای آزمون ۱۷ آبان تشویق کرد و از آن ها درس جلسه قبل را پرسید و سپس درس هفتم را تدریس کرد .

📰زنگ چهارم زبان

⛹🏻زنگ پنجم و ششم ورزش  :

دانش آموزان به باشگاه رفتند و بعد از گرم کردن ، قوانین  مربوط به بازی والیبال که آموزش دیده بودند را تمرین کردند .

🔏تکالیف دانش آموزان :

📌نگارش درس رهایی از قفس انجام شود .

📌روز چهارشنبه ارزشیابی کتبی فارسی می باشد .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی

فعالیت های نوزدهم آبان ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

فعالیت های نوزدهم آبان ماه در پایه چهارم دبستان پرسش