سرای دانش

فعالیت های نوزدهم آبان در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نوزدهم آبان در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۸/۱۹ به شرح زیر می باشد :

در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز دوشنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز دوشنبه :

📌ریاضی

📌مطالعات اجتماعی

📌فارسی

🏆نفرات برتر آزمون صبحانه امروز :

🔸 معصومه محتشم زاده

🔸رها حیدری

🔸نارگل برومند

🔸شادی شایسته

🔸ال آی نصیر

🔸یگانه زارع

🔸دایانا نصرت

زنگ اول ریاضی :

دبیر تمرین های دانش آموزان را چک کرد و سپس تمرین ها در کلاس حل ورفع اشکال شد .

📚زنگ دوم مطالعات اجتماعی :

دبیر دانش آموزان را برای آزمون ۱۷ آبان تشویق کرد و سپس به دانش آموزان فرصت داد درس را دوره کنند و بعد از آن ها پرسش شفاهی کرد .

📖زنگ سوم فارسی :

دبیر صفحه های ۳۹ و۴۰ را تدریس کردو دانش آموزان را برای آزمون تشویق کرد .

📰زنگ چهارم زبان

زنگ پنجم و ششم ورزش :

دانش آموزان به باشگاه رفتند و بعد از تمرین های لازم برای گرم کردن بدن ، قوانین مربوط به والیبال که آموزش دیده بودند را تمرین کردند.

🔏تکالیف دانش آموزان  :

📌صفحه های ۴۱ تا۴۵ کتاب کار ریاضی برای روز سه شنبه حل شود .

 📌صفحه های ۱۹ تا ۲۲ کتاب کار فارسی برای روز سه شنبه حل شود .

📌روز چهارشنبه ارزشیابی کتبی فارسی می باشد .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی