سرای دانش

مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیر

آموزش ارتباط موثر،انواع ارتباط:کلامی،غیر کلامی در کلاس پنجم یاس

ارتباط غیرکلامی و زبان بدن در مذاکره از جمله بحث‌هایی است که همیشه مورد توجه و علاقه مذاکره کنندگان قرار داشته است.

اگر چه معمولاً در گفتگوهای متعارف، اکثر مردم زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی را به یک معنا به کار می‌‌برند یا معنای آنها را شبیه هم در نظر می‌گیرند.

اما اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم، باید زبان بدن را یکی از زیرمجموعه‌های ارتباط غیرکلامی در نظر بگیریم.

ارتباط غیرکلامی چیست؟

هر پیامی که به کمک ابزاری غیر از کلمات برای طرف مقابل ارسال می‌شود، یک پیام غیرکلامی است و دانشی که مجموعه پیامهای غیرکلامی و شیوه ارسال و نحوه تاثیر آنها بر مخاطب را بررسی و تحلیل می‌کند، دانش ارتباط غیرکلامی نامیده می‌شود.

امروز در زنگ مهارت های زندگی در کلاس ، داستان رویا را که با مضمون ارتباط کلامی و غیر کلامی است توسط دبیر خوانده شد،

سپس از دانش آموزان خواسته شد انواع ارتباط کلامی و غیر کلامی را از داستان تشخیص دهند و بنویسند.
از تعدادی از دانش آموزان خواسته شد تا از طریق زبان بدن منظور خود را به دیگران انتقال دهند.

مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیر