سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم شاپرک، نام پشتیبان: خانم حانیه کلانتری

گزارش امروز دوشنبه مورخ ۲۰/ ۸ /۹۸ را به اطلاع شما عزیزان می رسانم : 🌸


🔺آزمون صبحانه از بچه ها گرفته شد .
تصحیح شد خدمت دانش آموزان تحویل داده شد .
کلیه برگه های آزمون صبحانه پس از ملاحظه و امضای والدین عزیز ؛ به کلاس آورده شده و داخل کلربوک نگهداری شود .


🔸نمرات بالای ۴ آزمون صبحانه امروز :
🔸مهرپویا جنتی
🔸سینا غنیطوس
🔸آرین صادقی
🔸محمد وفایی
🔸محمد طاها قویدل
🔸امیررضا صادقی
🔸آرمین عباسعلی نژاد
🔸هیربد شکرالهی
🔸امیرحسین طالبی
🔸هیراد جمشیدی
🔸نیاک اسکندری
🔸راستین شفیعی
🔸سینا سلطانی
🔸فرزان مظاهری


🔺ریاضی
مبحث عددهای تقریبی و واحدهای اندازه گیری صفحات ۳۷ و ۳۸ و ۳۹  در کلاس حل شد .


🔺نگارش
صفحه ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ در کلاس حل شد .


🔺کلاس هنر به عنوان کار در کلاس برگزار شد .
سوالاتی که از صفحات قبل حل نشده بود 👇
صفحه ۲۱ سوالات ۳۹ و ۴۰
صفحه ۲۳ سوالات ۴۹ و ۵۰
در کلاس حل گردید .


🔺قرآن
صفحه ۱۳ و ۱۴ تدریس شد .
ابتدا دبیر از درس روخوانی کردند و دانش آموزان تکرار کردند .
و صوت قرآن گوش داده شد .


🔺کتاب کار ریاضی دانش آموزان غنیطوس / محمد وفایی / نیاک اسکندری / هیراد جمشیدی  در کلاس توسط دانش آموز تکمیل شده و ملاحظه و امضا شد .


🔺آزمون صبحانه فردا از مباحث زیر برگزار می شود :
ریاضی : واحدهای اندازه گیری متر و کیلومتر و ...
گسترده نویسی و اعداد تقریبی

نگارش : تطابق فعل و فاعل


گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

 

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران