سرای دانش

فعالیت های بیستم آبان ماه پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیستم آبان ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۸/۲۰به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز سه شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز سه شنبه :

📌هدیه های آسمانی

📌علوم

🏆نفرات برتر آزمون صبحانه امروز :

🔸آمیتیس اسلامی

🔸تیناهروی

🔸آتریسا اصغرپور

🔸آترین رجحان

🔸آوین صالحی

🔸آمیتیس دشتی

🔸آیدا پور عبدالله

🔸هلیا جعفری

 👩🏫👭زنگ اول هدیه های آسمانی/ کار در کلاس:

📌هدیه های آسمانی : دانش آموزان درس را مرور کردند و سپس دبیر از آن ها پرسید و درپایان کلاس آزمون ۱۷ آبان را رفع اشکال کرد .

📌کار در کلاس :دانش آموزان به دو گروه تقسیم شدند و درس انرژی هااز علوم را مطالعه کردند ،سپس پرسش گروهی انجام شد و گروه برنده تشویق شد .

🔬زنگ دوم علوم :

تدریس درس چهارم تکمیل شد .

📚زنگ سوم قرآن :

جلسه اول درس ششم روان خوانی شد ،کتاب کار هدیه ها نیز حل و رفع اشکال شد.

👩🏫زنگ چهارم مهارت :

 دانش آموزان و دبیر در مورد سوتفاهم هایی که در ارتباط با دیگران ایجاد می شوند صحبت کردند .

👩🏻🎨زنگ پنجم هنر و خلاقیت:

دانش آموزان شروع به پروژه خوشنویسی کردند .

📝تکالیف دانش آموزان :

📌جلسه آینده علوم پرسیده می شود .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، قربانی ، توبک ، رفاعی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی