سرای دانش

فعالیت های بیستم آبان ماه پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیستم آبان ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان دخترانه پرسش

ساعت ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ برگزاری آزمون صبحانه📝

نفر برتر آزمون صبحانه🎉 :

یلدا پریزن

زنگ اول علوم🧪:  انجام فعالیت و آزمایش های درس سوم  .

زنگ دوم هدیه های آسمانی🕌 : تدریس تا آخر درس پنجم  .

زنگ سوم هنر و خلاقیت🎨 : ادامه پروژه خط نستعلیق.

زنگ چهارم قرآن🎇 : تدریس درس سوم  .

زنگ پنجم :صحبت مدیر مدرسه با دانش آموزان کلاس با موضوع قوانین کلاس   .

زنگ ششم زبان🔡

برنامه مطالعاتی و تکالیف دانش آموزان عزیز📚:

📌حل کتاب پرتکرار علوم تا پایان صفحه ۳۴ ـ ۴۵ دقیقه

📌مطالعه مطالعات اجتماعی ـ ۳۰ دقیقه

📌مطالعه  فارسی ـ ۳۰ دقیقه

📌مطالعه هدیه های آسمان و قرآن ـ ۴۵ دقیقه

نام دبیران: خانم ها توبک ، درخشان ـ رفاعی

نام پشتیبان: خانم مهسا نقوی

فعالیت های بیستم آبان ماه پایه ششم دبستان پرسش