سرای دانش

آشنايي با رنگ هاي گرم در پیش دبستانی پرسش

ساعت هنر و خلاقيت پيش دبستانی پرسش در بيست ابان ماه ٩٨

📌ساعت هنر و خلاقيت

📍هدف از ساعت هنر: آشنايي با رنگ هاي گرم

شرح فعاليت:

ابتدا دبير كلاس درباره فصل پاييز براي دانش آموزان توضيح دادند و رنگ هاي قهوه اي ،زرد و سبز را به عنوان رنگ هاي گرمي كه در فصل پاييز وجود دارد معرفي كردند.

از دخترانمان خواسته شد كه بگويند اين رنگ ها را در كجا مشاهده مي كنند .

پس از به توافق رسيدن همه كلاس بر اينكه درخت پاييزي مجموعه اين رنگ ها را دارد ،كاربرگي مختص به فصل پاييز با محدوديت رنگي،توسط دانش آموزان انجام شد.

در نتيجه اين فعاليت دانش آموزانمان با كادر غير هندسي اشنا شدند.

دبير:خانم نگار رفاعي

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي

آشنايي با رنگ هاي گرم در پیش دبستانی پرسش

آشنايي با رنگ هاي گرم در پیش دبستانی پرسش