سرای دانش

فعالیت های بیست و یکم آبان ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و یکم آبان ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۸/۲۱ به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز چهارشنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز چهار شنبه :

📌مطالعات اجتماعی

📌ریاضی

📌فارسی

🏆نفرات برتر آزمون صبحانه امروز :

🔸یگانه زارع

🔸الای نصیر بیگی

🔸نارگل برومند

📚زنگ اول مطالعات اجتماعی : ابتدا دبیر درس جلسه گذشته را پرسش کرد و سپس درس ششم را تدریس کرد .

🧮زنگ دوم ریاضی :  دبیر تکالیف دانش آموزان را چک کرد و سپس تمرین ها مجدد در کلاس حل و رفع اشکال شد .

📖زنگ سوم فارسی : دبیر از دانش آموزان درس جلسه گذشته را پرسش کرد .

📚زنگ چهارم کار در کلاس : ادامه تمرین های کتاب کار ریاضی توسط دانش آموزان حل شد.

📖زنگ پنجم هدیه های آسمانی : دانش آموزان درس ششم را به صورت کنفرانش گروهی ارائه دادند .

📝تکالیف دانش آموزان :

📌یادآوری : فردا امتحان هفتگی فارسی می باشد .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان، ریاضی، باباشاهی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی

فعالیت های بیست و یکم آبان ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

فعالیت های بیست و یکم آبان ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش