سرای دانش

برگزاری پانسیون مطالعاتی جهت آمادگی امتحانات

تهیه و تنظیم: محدثه کریمی پشتیبان پایه یازدهم و دوازدهم انسانی

با توجه به روزهای برگزاری امتحانات میان ترم و آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان جهت امتحانات پایان نوبت اول، پانسیون مطالعاتی در مدرسه برگزار می شود.

این پانسیون که از تاریخ 14 آبان لغایت 14 آذر و روزانه به مدت 4 ساعت و پنج شنبه ها از ساعت 8 الی 16 برگزار می گردد برای بالا بردن انگیزه دانش آموزان و بهبود کیفیت مطالعاتی و استفاده بهینه از زمان اوقات درسی می باشد.

برگزاری این پانسیون روزانه با نظارت یکی از همکاران پشتیبان و معاونین آموزشی می باشد.

برگزاری پانسیون مطالعاتی جهت آمادگی امتحانات
 
برگزاری پانسیون مطالعاتی جهت آمادگی امتحانات
 
برگزاری پانسیون مطالعاتی جهت آمادگی امتحانات