سرای دانش

طراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیر

ساخت شخصیت های انیمیشن در زنگ هنر

طراحی کاراکتر فرآیندی است که بعد از شخصیت پردازی صورت می گیرد و شامل تعریف کاراکتر از طریق ویژگی های ظاهری آن می باشد.باید کاراکتر ها را چه انسانی باشند و یا غیر انسانی، تا حدی خیالی در نظر بگیریم. و هدف اصلی جلب رضایت خالق آن و همینطور عموم مخاطبین باشد.
در حالیکه طراحی کاراکتر اولیه از این موجودات خیالی ( علایق، ترس ها، و رفتارها) ممکن است نیاز به تلاش ذهنیِ کمتری داشته باشد، فرآیند تحقق بصری این موجودات نباید ساده باشند.
به همین دلیل است که بسیاری از نویسندگان و خالقانِ کاراکتر ترجیح می دهند بر افراد حرفه ای و متخصص تکیه کنند.در این جلسه به دانش آموزان کلاس سوم لاله، روش ساخت و ایده پردازی و ایجاد شخصیت های متنوع در نقاشی یا برای طراحی کتاب داستان آموزش داده شد. تغییر در چهره و اغراق در اجزای صورت و بدن باعث خلق شخصیت جدید می شود که نزدیک به کاریکاتور می باشد. همه این موارد مناسب است برای تولید شخصیت های نو در نقاشی و تصویرسازی برای کارتون های انیمیشن و کتاب های داستان.

 

طراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیر

طراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیرطراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیرطراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیرطراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیرطراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیرطراحی شخصیت های انیمیشن دانش آموزان الغدیر
 
 
دبیر هنر : خانم باقری
پشتیبان : خانم وفائی نژاد
media-object

هانیه ابراهیم زاده

لطفا عکس کلاس ششم لاله را بگذارید